1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فرزند ۱۷ ساله شاه باش و ۴۰۰۰ برابر یک کارگر دریافت کن!!!

فرزند ۱۷ ساله شاه باش و ۴۰۰۰ برابر یک کارگر دریافت کن!!!
حقوق والاحضرت همایون ولایتعهد ۶۰۰ هزار تومان!!!

سند مالی دربار شاهنشاهی بهمن ۱۳۵۶
(۲۵۳۶ شاهنشاهی)

طبق این سند حقوق ماهیانه رضا پهلوی ولیعهد ۱۷ ساله و مجرد ایران ۶۰۰ هزارتومان بوده علاوه بر آن ۶۰۰ هزار تومان هم بودجه دفتر وی بوده است، همچنین بودجه دفتر اشرف پهلوی خواهر شاه و شهناز پهلوی دختر شاه جمعا نزدیک به سه و نیم میلیون تومان بوده است

🔹 این یعنی ولیعهد ۱۷ سالهِ شاه ۴۰۰۰ برابر هر کارگر ایرانی در آن سال پول دریافت میکرد و اگر امروز همین روال ادامه داشت، حقوق ولیعهد بالای ده میلیارد تومان بود

🔹الان این شخص( ربع پهلوی) در خارج نشسته و خود را دلسوز مردم و کارگران ایرانی معرفی می کند!!!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir