25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

منافق کیه پدر؟!

منافق کیه پدر؟!

منافق پسرم…
کسیکه گفت ایران پاسخ نخواهدداد
وقتی زد،گفت نمایش است
وقتی واقعیت مشخص شد گفت موشکها نرسیدند
موشک رسید گفت اصابت نکرده
وقت اصابت گفت: در زمین بایر است و خسارت ندارد
وقتی به ناتوانی اسرائیل آسیب رساند ، ویران کرد و… او گفت که نتیجه به نفع اسرائیل است

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir