3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی بازار انقدر بی صاحب میشه ، خود کاسبان دلار هم مشکوک میشن

وقتی بازار انقدر بی صاحب میشه ، خود کاسبان دلار هم مشکوک میشن…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_ir