3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هدف از حراج سکه در مرکز مبادله، کاهش حباب تو بازار بود!

۳۳.۵ درصد افزایش قیمت فقط در ربع سکه به فاصله یک ماه بعد از اولین حراج بانک مرکزی!‌

۱۶ اسفند که بانک مرکزی حراج ربع‌سکه تو مرکز مبادله راه انداخت، قیمت ربع‌سکه ۱۳ میلیون و ۴۰۰ تومان بود.

این نرخ امروز به ۱۷ میلیون و ۹۰۰ تومان رسید!

هدف از حراج سکه در مرکز مبادله، کاهش حباب تو بازار بود!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_ir