25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ترس، بدترین سلاحی است که صهیونیست‌ها میشناسند!

ترس، بدترین سلاحی است که صهیونیست‌ها میشناسند!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_ir