3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تو غرب آسیا و حتی تو کل دنیا، دیگه حرف و تهدیدت ریالی خریدار نداره

تهدید تاثیرگذاری بود…

تو غرب آسیا و حتی تو کل دنیا، دیگه حرف و تهدیدت ریالی خریدار نداره

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir