26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شرکت تولید پوشک ژاپن خط تولید خود را از پوشک نوزاد به پوشک بزرگسال تغییر می دهد

⚠️یک نمونه از نتایج پیری جمعیت و رشد منفیِ نرخِ فرزندآوری!

 شرکت تولید پوشاک در ژاپن است که خط تولید خود را از نوزاد به بزرگسال تغییر می‌دهد در حالی که جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیرشدن است و نرخ زاد و ولد به پایین‌ترین سطح کاهش یافته است. یک دهه است که میزان فروش پوشک بزرگسالان از فروش پوشک نوزادان در این کشور پیشی گرفته است.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir