26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بسیجی در واقعیت & بسیجی در سینمای ایران _ سربازان عثمانی در واقعیت &سربازان عثمانی در سینمای ترکیه

صرفا جهت تلنگر به سینمای ایران!

👈بسیجی در واقعیت & بسیجی در سینمای ایران

👈سربازان عثمانی در واقعیت &سربازان عثمانی در سینمای ترکیه

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir