25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

به قول امام: این لیبرال‌ها را کنار بزنید… تعدادشان زیاد نیست، فضولی‌شان زیاد است

به قول امام: این لیبرال‌ها را کنار بزنید… تعدادشان زیاد نیست. فضولی‌شان زیاد است.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_ir