26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آقای فرزین شما با تعهد به حفظ ارزش پول ملی به ریاست بانک مرکزی رسیدید اما در عمل برخلاف آن عمل می‌کنید

🔴 آقای فرزین شما با تعهد به حفظ ارزش پول ملی به ریاست بانک مرکزی رسیدید اما در عمل برخلاف آن عمل می‌کنید

تنزل بیش از ۴۳ درصدی ارزش پول ملی طی ۱۵ ماه، اسمش هرچه که باشد، ثبات نرخ ارز نیست. همتی نیز به طور متوسط هر سال ۴۰ درصد ارزش پول ملی را تنزل داد و شما دو روی یک سکه‌اید، اما با شعارهای مختلف.

عملکرد مشابه شما (فرزین) و همتی نشان میدهد که:
یا واقعا قائل به مسیر صندوق بین المللی پول در رهاسازی هستید و از ابتدا اعتقادی به تثبیت نداشتید و صرفا برای کسب صندلی ریاست، بر آن تاکید کردید. در این صورت سخن ازحفظ ارزش پولی را کنار بگذارید،
یا آنکه برخی افرادی به شما مشاوره میدهند که قبلا به همتی نیز مشاوره میدادند و بانک مرکزی را در مسیر غلط قرار داده اند.

رئیس جمهور محترم اگر از تغییر سکان دار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، به اهداف خود (یعنی ثبات نرخ ارز) نرسیدند، هرچه سریعتر فکری به حال این اوضاع کنند، در غیراینصورت دولت فعلی با همین گرانیها و مشکلات معیشتی توسط مردم قضاوت خواهد شد.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir