26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فقط از قتل معاون حوزه علمیه ماهشهر و کشف جسد او خبر میدهند اما هیچ اشاره‌ای نمیکنند که او درحالیکه برای امرار معاش خود مسافربری میکرده

فقط از قتل معاون حوزه علمیه ماهشهر و کشف جسد او خبر میدهند اما هیچ اشاره‌ای نمیکنند که او درحالیکه برای امرار معاش خود مسافربری میکرده، توسط سارق یا سارقان به قتل رسیده است؛ چون نمیخواهند تصویری که از روحانیون نزد مخاطبین‌شان ساخته‌اند خدشه بردارد و همچون کفتار قصد بهره برداری‌های بعدی را دارند!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313