26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شکاف عجیب جیب کارگر و قسط مسکن ملی

«شکاف عجیب جیب کارگر و قسط مسکن ملی»!

حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، در حالی ۱۱میلیون تصویب شد که کارگران مستاجر برای صاحبخانه شدن در طرح ملی مسکن می‌بایست هر ۳ماه، در شرایطی که نهایتا ۳۳میلیون دریافت میکنند و حداقل نیمی از آن را هم بابت اجاره مسکن میپردازند، باید ۴۰میلیون تومان به طرح ملی مسکن بپردازند!

آقای رییسی عزیز
میشود بپرسیم چطور این ناترازی عجیب باید برطرف شود؟!

کارگران و حتی کارمندانی که مستاجرند حتی اگر در دنیای خیالی، اجاره آنان رایگان باشد و تمام هزینه‌های زندگی آنان صفر شود، باز هم ۷میلیون تومان کسری عملیاتی پرداخت اقساط مسکن ملی را دارند!!

پس دقیقا مسکن ملی برای چه اقشاری ساخته می‌شود اگر قرار نیست که حتی طبقات متوسط جامعه را پوشش دهد؟!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313