26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هند داره با فاصله‌ی زیاد نسبت به رقبا، به اسلام ستیز ترین کشور دنیا تبدیل میشه!

هند داره با فاصله‌ی زیاد نسبت به رقبا، به اسلام‌ستیزترین کشور دنیا تبدیل میشه!


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313