26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی عامل تبلیغات و فروش آنلاین وسایل با نمادهای شیطان پرستی در اینستاگرام

شناسایی عامل تبلیغات و فروش آنلاین وسایل با نمادهای شیطان پرستی در اینستاگرام

سازمان اطلاعات انتظامی استان مرکزی

برابر رصد و پایش فضای مجازی گرداننده صفحه اینستاگرامی و واحد صنفی که به صورت گسترده در زمینه تبلیغات و فروش آنلاین وسایل و نمادهای شیطان پرستی در سطح کشور با استفاده از تصاویر خلاف منافی عفت دختران جوان فعالیت می نمود در شهر اراک شناسایی و با هماهنگی قضایی واحد صنفی مربوطه پلمب، متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.

در بازرسی از واحد صنفی موصوف تعداد ۲۵۰۰ قطعه اشیاء با نمادهای شیطان پرستی نیز کشف و ضبط گردید.

… .

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir .

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313