26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینان که هنرمندان را به دلیل شرکت در مراسم افطار ریاست جمهوری تقبیح می کنند، مدعی اند که اهل دموکراسی هستند

اینان که هنرمندان را به دلیل شرکت در مراسم افطار ریاست جمهوری تقبیح می کنند، مدعی اند که اهل دموکراسی هستند و شعار آزادی بیان و عقیده سر می دهند اما از ماکسیمیلیان روبسپیر، پادشاه گیوتین نیز مستبدترند.

همان پادشاهی که به گواه تاریخ، در ظاهر از حق رای همگانی و پذیرش افراد طبقه‌های مختلف در پست‌های ملی دفاع می‌کرد و با تبعیض نژادی و مذهبی مخالف بود، اما یکی از بی رحم ترین پادشاهان جهان در دوران حکومت وحشت فرانسه در طول انقلابشان بود. حدود 300.000 نفر را زندانی کرد و 40.000 نفر را به قتل رساند!

.

✍️

… .

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir .

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313