10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

‏درآمریکا خانوادی داگر با 19 فرزند دربرنامه های تلویزیونی برای الگو سازی دعوت میشن

 ‏درآمریکا خانوادی داگر با ۱۹ فرزند دربرنامه های تلویزیونی برای الگو سازی دعوت میشن

درایران همونا که کعبه ی آمالشون آمریکاس وزیر ارتباطات رابه خاطر ۵ فرزند تمسخر میکنن ومتلک میندازن اونم وقتی کشور با بحران جمعیت روبروست !

https://313-313.ir/