28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چرا یک بار کسی جدول دخل و خرج کارگر و کارمند و معلم و استاد دانشگاه و پزشک و پرستار و آتش‌نشان و پلیس و پاسدار ایرانی را منتشر و این سوال را مطرح نمی‌کند

چرا یک بار کسی جدول دخل و خرج کارگر و کارمند و معلم و استاد دانشگاه و پزشک و پرستار و آتش‌نشان و پلیس و پاسدار ایرانی را منتشر و این سوال را مطرح نمی‌کند که این مردم با این عدد و رقم هزینه و درآمد، چطور باید زندگی کنند؟!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313