26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نشسته بود داشت چرخ سطل آشغال رو تعمیر میکرد، وظیفه‌اش نبود ولی دلش از هرکسی بیشتر برای بیت المال سوخته

شرافت به روایت تصویر‌…

نشسته بود داشت چرخ سطل آشغال رو تعمیر میکرد، وظیفه‌اش نبود ولی دلش از هرکسی بیشتر برای بیت المال سوخته
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313