28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی به جای تولید مشروب میای راکتور فوق سنگینی رو تولید میکنی که فقط چهار تا کشور اون رو دارن!

دشمن داشتن جمهوری اسلامی کاملا طبیعیه
وقتی به جای تولید مشروب میای راکتور فوق سنگینی رو تولید میکنی که فقط چهار تا کشور اون رو دارن!

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313