28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

با امام دایی عبدالله، یکی از ۵ امام جماعت همجنس باز معروف دنیا آشنا شوید!

با امام دایی عبدالله، یکی از ۵ امام جماعت همجنس باز معروف دنیا آشنا شوید!

 او هم اکنون به عنوان امام جماعت, در یکی از مساجد واشنگتن آمریکا فعالیت می کند و اعتقاد دارد که اسلام می بایست مدرن و امروزی باشد.

 اين است نتيجه گسترش فرهنگ غرب در یک جامعه
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313