25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

یه خلبان اومد به خاطر جنایات‌های آمریکا خودش رو آتیش زد و مرد و انگار نه انگار

یه خلبان اومد به خاطر جنایات‌های آمریکا خودش رو آتیش زد و مرد و انگار نه انگار. مقایسه کنید با ایران که یه دختر به خاطر بیماری قبلی فوت کرد و دنیا رو بهم ریختن!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313