28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هیچ دیکتاتوری به صدها شکل ممکن از مردمش درخواست نمی‌کرد تا بیایید رای بدهید!

هیچ دیکتاتوری به صدها شکل ممکن از مردمش درخواست نمی‌کرد تا بیایید رای بدهید!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313