26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ما که قوم مغول را ندیده‌ایم اما بعید می‌دانیم در توحش به گرد پای این انگل‌های جنایتکار هم برسند

ما که قوم مغول را ندیده‌ایم اما بعید می‌دانیم در توحش به گرد پای این انگل‌های جنایتکار هم برسند که حتی بر روی تخت بیمارستان هم به بیمار تیر خلاص می‌زنند، منازل مردم را غارت می‌کنند و مانند نوچه‌های ایرانیشان در جنبش تروریستی ززآ لباس زیر زنان را با افتخار روی دست می‌گیرند!

♦️کدام فلک‌زده‌ای هنوز هم شعارهای پوچ و دروغین غرب در مورد حقوق بشر و آزادی بیان را باور دارد وقتی این غده سرطانی و ماشین آدم‌کشی را با وقاحت تمام “تنها دموکراسی خاورمیانه” می‌خوانند؟!

🔻کدام احمقی برای جایزه صلح نوبل این جماعت دست می‌زند و دریافت جایزه مضحکش را به نوچه‌های اجاره‌ای تبریک می‌گوید وقتی تمام کاری که می‌کنند جنگ است و جنایت و خونریزی و کشتار و قتل‌عام و نسل‌کشی، بدون آنکه این دلقک‌های اجاره ای جایزه‌بگیر کوچکترین حرفی در مورد این همه جنایت بزنند!

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🚫⚖️ورود به این کانال جرم است⚖️🚫
.
https://splus.ir/Ghja_313