26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رأی که هیچ! روزی در همین کشور جوانانی برای ماندن جمهوری اسلامی، سر دادند

 رأی که هیچ!
روزی در همین کشور جوانانی برای ماندن جمهوری اسلامی، سر دادند…

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🚫⚖️ورود به این کانال جرم است⚖️🚫
.
https://splus.ir/Ghja_313