26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینایی که پیشرفتای امروز جمهوری اسلامی مسخره میکنن قبلا به صنعت آفتابه سازی خودشون میگفتن شاهکار!!

اینایی که پیشرفتای امروز
جمهوری اسلامی مسخره میکنن
قبلا به صنعت آفتابه سازی خودشون
میگفتن شاهکار!!

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313