26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نقد کردن دولت روحانی ممنوعه حتی در حد یک بیت شعر

 نقد کردن دولت روحانی ممنوعه حتی در حد یک بیت شعر

اشعاری که توسط میثم مطیعی خوانده شد ۱۳ بیت بود که ۱۰ بیت آن نقد به دولت وقت و ۳ بیت آن انتقاد به دولت قبل بود. اما اصلاح‌طلب‌ها با هدف تخریب می‌گویند این اشعار توهین به روحانی بود!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313