26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تصاویری که داره برای دنیا و حکام عرب تکراری میشه، هیچوقت برای ملت فلسطین تکراری نیست

تصاویری که داره برای دنیا و حکام عرب تکراری میشه، هیچوقت برای ملت فلسطین تکراری نیست.

برای این جنایات باید پاسخگو باشیم چه اونایی که جنایت می کنند و چه اونایی که در مقابلش سکوت کردند.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313