5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این کار را می کند؟!!!

 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این کار را می کند؟!!!

فرض کنید که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ویراستی و یا ایتای جمهوری اسلامی ایران خطاب به مردم آمریکا و تیم ملی فوتبال آمریکا سخن بگوید؛ قطعاً چنین اقدامی مضحک است.

اما رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در یک سکوی متعلق به دشمن _ که برای مردم عادی فیلتر شده است _ حضور فعال دارد و اینچنین پیام هایی به مردم ایران می دهد!

مگر این جنگ افزارها براساس قوانین و مصلحت کشورمان فیلتر نشده اند؟!!!
واقعاً باید این مطالب بدیهی را به رئیس قوه مقننه تذکر دهیم؟!

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313