2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و احضار عامل انتشار تصاویر هنجارشکنانه و تبلیغات نامتعارف در اینستاگرام

شناسایی و احضار عامل انتشار تصاویر هنجارشکنانه و تبلیغات نامتعارف در اینستاگرام

📌مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی استان بوشهر

🔹صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر هنجارشکنانه و کشف حجاب کرده بود را شناسایی و با گرداننده صفحه که به عنوان عکاس فضای باز فعالیت می‌کرد، برابر دستور مقام محترم قضایی برخورد لازم صورت گرفت.

https://313-313.ir/