28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چرا انقلاب شد؟

چرا انقلاب شد؟
ویلیام داگلاس مینویسد: در سال ۱۳۲۹ برای تمام جمعیت ایران(۱۸میلیون) فقط ۱۷۰۰پزشک وجود دارد، جمع کل تختخواب های بیمارستان ها، اگر بیمارستان های ارتش را هم اضافه کنیم از۵هزار تخت تجاوز نمی کند.
سرزمین شگفت انگیز/ترجمه فریدون سنجری/صفحه۱۴۳
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313