4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شبکه نهال چه کار می کند؟!

 شبکه نهال چه کار می کند؟!

متاسفانه برخی از اتفاقات در شبکه نهال بسیار نگران کننده است. از برخی موسیقی های مساله دار که بگذریم، اخیراً در یک برنامه مخصوص کودکان و نونهالان بر سر یک عروسک که شاخ ها و گوش های خاصی دارد و به طور کلی چهره اش برای برخی کودکان ممکن است ترسناک باشد، روسری گذاشته است!

چرا باید چنین صحنه عجیب و غریبی در ذهن کودکان و نونهالان ثبت شود؟
کودکان و نونهالان ذهن بسیار حساسی دارند. این نوع کارها، خواسته یا ناخواسته به نوعی تخریب حجاب است.

 اگر به فرض، قرار است که مثلاً برای حیوانات نر از نمادهای مربوط به مردان استفاده شود و در مقابل آن، برای حیوانات ماده از نمادهای مربوط به دختران و زنان استفاده شود، نباید در مورد زنان و دختران، استفاده از این نمادها حالت زننده و تخریب کننده داشته باشد.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313