1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و دستگیری صفحه هنجارشکن و فروشنده اقلام جنسی غیر مجاز

🚨شناسایی و دستگیری صفحه هنجارشکن و فروشنده اقلام جنسی غیر مجاز

🔹مأمورین سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی گیلان گرداننده صفحه اینستاگرامی عامل تهیه عکس و فیلم نامتعارف و کشف حجاب در معابر عمومی و انتشار تصاویر آن همراه با فروش اقلام جنسی غیر مجاز در فضای مجازی را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین صفحات هنجارشکن نیز مسدود گردیدند.

https://313-313.ir/