10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران است یا پادوی رسانه ای آمریکا؟

چرا با این حرفهای ضدامنیتی برخورد نمی شود ؟

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران است یا پادوی رسانه ای آمریکا؟
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313