25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مخصوصاً اگر اون ریشه در اصطبل سفارت دانمارک رشد کرده باشد.

مخصوصاً اگر اون ریشه در اصطبل سفارت دانمارک رشد کرده باشد.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313