10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ایران سه ماهواره خود را در مدار 1100 کیلومتری قرار داد ._. عربستان بعد 72 سال ممنوعیت الکل رو برداشت

در یک روز اتفاق افتاد ؛
ایران سه ماهواره خود را در مدار ۱۱۰۰ کیلومتری قرار داد

عربستان بعد ۷۲ سال ممنوعیت الکل رو برداشت
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313