10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تبهکار رسانه ای جدید اصلاح طلبان

 تبهکار رسانه ای جدید اصلاح طلبان

سناریوپردازی‌های شریرانه‌ی این جماعت رسانه‌ای تبهکار، دارد به جاهای باریکی می‌رسد.

پرتاب ته‌سیگار، از طبقه‌ی پانزدهم، در فصل زمستان و روزهای بارانی شهر، هدف‌گیری دقیق کارتن‌های خالی و اصابت ته سیگار به هدف!

پرتابگرِ حرفه‌ای یک مهاجر افغانستانی بوده که قطعاً نیت سوئی داشته است

به این ترتیب، ۵ اخطار ناایمن بودن ساختمان و بی‌توجهی مالک(ان) و مدیر(ان) بیمارستان اهمیت ثانویه دارد. آن‌چه مهم است، این است که پای یک مهاجر افغانستانی در میان است که البته به احتمال قوی به دلیل کار در بیمارستان، مهاجر قانونی بوده است. اما این نیز در سناریوی اهمیت چندانی ندارد.

در این پروژه، «انتخاب» و «اعتماد» و باقی نابه‌کاران رسانه‌ای، که اسپانسرهایشان دهه‌ها از نیروی کار ارزان مهاجران افغانستانی منتفع شده‌اند، هیچ ابایی ندارند که بر آتشی بدمند که می‌تواند با ایجاد یک دوقطبی خطرناک در سراسر کشور شعله بکشد و به یک بحران امنیت داخلی جدی منتهی شود.

کنترل مرزها، رفع نقایص قانونی ناظر بر حقوق مدنی مهاجران و پناهندگان، نظام‌مند کردن شرایط اقامت اتباع خارجی در ایران، دیپلماسی فعال و همکاری با همسایگان برای کنترل مهاجرت انبوه و تلاش برای ساماندهی آن در مبدأ و مقصد و تمهیدات دیگر، هیچ دخلی به این موج‌سازی‌های تبهکارانه ندارد.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313