10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فریب ملت به سبک خودروسازها

 فریب ملت به سبک خودروسازها

سه ماه پیش؛بهونه نزدیکی قیمت کارخونه به بازار ساینا s در یک ماه ۸۰ م افزایش قیمت داشت و به قیمت ۳۳۰ یعنی قیمت بازار رسید. امروز قیمت ساینا s به ۴۱۰ رسید و صد میلیون از قیمت کارخونه پیشی گرفت..
حالا باز کارخونه رو بکنید ۴۰۰

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313