10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اسرائیل از مجامع ورزشی حذف نشد، برعکس بازیکن اردن به دلیل اعتراض به آن جریمه شد!

 اسرائیل از مجامع ورزشی حذف نشد، برعکس بازیکن اردن به دلیل اعتراض به آن جریمه شد!

جهان این روزها شاهد کثیف‌ترین نوع نژادپرستی است
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313