10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

امارات خانه امن موساد است

امارات خانه امن موساد است

پشت پرده بسیاری از اقدامات علیه ایران در منطقه سرویس اطلاعاتی امارات است که به نیابت از اسرائیل عمل می کند.
پس چراماموران موساد در امارات هدف واقع نمی شوند؟
یادتان هست دولت روحانی،کیهان را بابت تیتر علیه امارات توقیف کرد؟
خلاصه این که موساد امارات را برای خود خانه امنی می بیند.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313