10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با سه صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با سه صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی گیلان، تعداد ۳ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن با مجموع ۸۶ هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گردانندگان آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

https://313-313.ir/