4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، صفحه اینستاگرامی هنجارشکن با ۱۰۲ هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحه موصوف و پلمب واحد صنفی با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

https://313-313.ir/