25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حاصل نکاح این دو تفکر باهام: قتل عام انسانهاست.

عقد نکاح

بالایی با آن همه ریش و افکار منجمد نماینده یک گروهک متوحش و ضد انسانی است. سیمای او نشان دهند افکار و ضمیر اوست. اما پایینی چه؟ امروزی است! مدرن است! بزک کرده است! قشر برخوردار جامعه است. اما هر دو به یک نقطه مشترک رسیده اند. هر دو متوحش و ضدانسانند یکی با آن رنگ ریش! یکی با این رنگ مو!

حاصل نکاح این دو تفکر باهام: قتل عام انسانهاست. مبارک است.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313