26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این هیروشیما و ناکازاکی یا درسدن نیست، این ویرانه‌های غزه است

این هیروشیما و ناکازاکی یا درسدن نیست، این ویرانه‌های غزه است که آن طرف حصارهای این بزرگترین زندانو اردوگاه و تبعیدگاه جهان دیده می‌شود…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313