25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برخورد با عاملین بیلبوردهای نامتعارف و هنجارشکن

🚨برخورد باعاملین بیلبوردهای نامتعارف و هنجارشکن

📌 سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران

🔹درپی تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنانه دو سالن زیبایی و آرایشی بانوان در بیلبوردهای تبلبغاتی شهری و در فضای مجازی، عوامل این اقدامات شناسایی و باهماهنگی مقام محترم قضایی متصدیان هر دو واحد صنفی به همراه مدیر اجرایی مجتمعی که قرارداد مالی و تبلیغاتی با آنها را داشته است، احضار و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع محترم قضایی گردیدند.

🔹 ضمناً کلیه تبلیغات این دو واحد صنفی نیز از سطح شهر جمع آوری و صفحات اینستاگرامی آنها نیز پاکسازی گردید.

https://313-313.ir/