26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

به آن سالن آرایشی که چنین تبلیغی را طراحی می کند حرجی نیست، اما آن مسئول پول پرستِ بی عاری که…

به آن سالن آرایشی که چنین تبلیغی را طراحی می کند حرجی نیست، اما آن مسئول پول پرستِ بی عاری که اجازه می دهد بیلبوردی در سطح شهر به این نوع تبلیغ اختصاص پیدا کند که در آن حد و مرزهای شرع و حیا دریده شده را باید فورا عزل و توبیخ نمود که اینگونه غارتِ عفت در شهرهایمان عادی انگاری نگردد.

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
http://Ghja.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313