10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

جزئیات تجاوز به مردان توسط زنان فرمانده در فرقه تروریستی رجوی!

▪️جزئیات تجاوز به مردان توسط زنان فرمانده در فرقه تروریستی رجوی!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313