26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

متن قابل تامل یک اقتصاد دان

🔴متن قابل تامل یک اقتصاد دان

🔷 ‏نفت را ارزان می‌فروشیم؛
‏خودرو را گران می‌خریم؛
‏در تاریخ خوانده‌بودیم که در قرون ۱۹ و ۲۰ استعمارگران منابع و معادن کشورهای مستعمره را به تاراج می‌بردند و در عوض به آنها کالاهای بنجل می‌دادند.
‏در قرن ۲۱ آن را به چشم خود دیدیم.
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313