25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمب کافه هنجارشکن در شمال شهر تهران

🚨پلمب کافه هنجارشکن در شمال شهر تهران

🔹در پی گزارش های واصله درخصوص هنجارشکنی های صورت گرفته از قبیل برگزاری مراسم مختلط همراه با رقص و پایکوبی، کشف حجاب گسترده خانم ها، اجرای صحنه ای موسیقی غیرمجاز و بدون مجوز در واحدصنفی کافه ای در شمال شهر تهران و انتشار آن در فضای مجازی که ضمن جریحه دار نمودن عفت عمومی موجب نارضایتی مردم گردیده بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأمورین پلیس قرار گرفته و پس از حضور در محل و بازدید از واحد صنفی و تأیید موارد اعلامی و مشاهده هنجار شکنی گسترده با صدور اخطاریه پلمب، مکان صنفی با رعایت ضوابط و مقررات پلمب گردید.

https://313-313.ir/