3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با صفحه اینستاگرامی هنجارشکن توسط عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران

🚨شناسایی و برخورد با صفحه اینستاگرامی هنجارشکن توسط عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران

✍️ عوامل مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، صفحه ای اینستاگرامی با ۲۶۵ هزار نفر دنبال کننده را که اقدام به انتشار مطالب هنجارشکنانه میکرد را شناسایی و با گرداننده آن برخورد گردید.همچنین با هماهنگی مقام قضایی محتوای مجرمانه حذف و صفحه مذکور با درج لوگو مسدود شد.

https://313-313.ir/