26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در جنگ‌ زن زندگی بیشترین فشاری که رسانه‌های صهیونیستی به ایران وارد کردند درباره زنان زندانی بود

در جنگ‌ زن زندگی بیشترین فشاری که رسانه‌های صهیونیستی به ایران وارد کردند درباره زنان زندانی بود
دروغ‌های شکنجه و کتک گوش فلک را پر کرده بود.
اما شما مقایسه کنید اسیر آزاد شده از زندان‌های صهیونیست را با زندان امنیتی آزاد شده از زندان ایران را.
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313